"Ние сме това, което правим всеки ден.
Затова съвършенството не е действие, а навик."
Аристотел

Фирмата е регистрирана през 2004 г., но е пряк наследник на дейността на Биомед фючър ООД, която е основана през март 1998. През годините Биомед фючар се налага на българския пазар като основен доставчик на оборудване и консумативи за научноизследователската, образователната и диагностична работа в сферата на молекулярната и клетъчна биология. Нашият собствен опит като молекулярни биолози и дългогодишната ни търговска практика ни правят особено надежден съветник в ежедневието на Вашата биологично ориентирана лаборатория. Освен специализирани изделия фирмата предлага и пълна гама от общо лабораторна апаратура и консумативи за всички видове лаборатории (научноизследователски, медикобиологични, клинични, микробиологични, биотехнологични, аналитични, химиотерапевтични, токсикологични, химични, физикохимични, криминалистични, лаборатории по качествен контрол в хранителновкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост и други).