Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/bmfbgcom/old.bmf-bg.com/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/bmfbgcom/old.bmf-bg.com/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bmfbgcom/old.bmf-bg.com/libraries/joomla/application/application.php on line 481
лабораторно оборудване и консумативи

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/bmfbgcom/old.bmf-bg.com/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/bmfbgcom/old.bmf-bg.com/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/bmfbgcom/old.bmf-bg.com/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/bmfbgcom/old.bmf-bg.com/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/bmfbgcom/old.bmf-bg.com/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/bmfbgcom/old.bmf-bg.com/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

  "Ние сме това, което правим всеки ден.
Затова съвършенството не е действие, а навик."
Аристотел  

Доверете се на техните навици! 

 Clontech Logo

Clontech, САЩ.
Производство на китове, реагенти и осигуряване на услуги за изследвания в областта на откриването на нови гени, генната регулация и функции. Целта на Clontech е да разработва иновативни продукти и услуги от най-високо качество, с които да се ускори достигането на новите открития.

 Takara logo Takara bio, Япония
Takara bio е ориентирана към биомедицински изследвания от основаването си през 1967 г. Основната цел на компанията е разработка на продукти за изследвания в сферата на науките за живота. Един от световните лидери в производството на рестриктазни ензими (от 1979 г.).
 

Hoefer, САЩ
Най-надеждният партньор в областта на електрофоретичното оборудване (вертикални и хоризонтални електрофоретични клетки, апарати за блот, реагенти за молекулярна биология, оборудване за радиационна безсопасност. 

 

  Orange Scientific, Белгия 
Иновативни висококачествени лабораторни продукти без РНази/ДНази. Компанията е специализирана в пластмасови изделия за работа с клетъчни култури.

 

 

Biowest S.A.S., Франция
Предлага най-широкия спектър от животински серуми и среди за клетъчни култури за клетъчна биология, геномика, протеомика, вирусология, имунология, разработка на лекарства и токсикология за научни, индустриални и правителствени лаборатории. 
 

Cleaver Scientific, Великобритани
Предлага модерно, иновативно и евтино електрофоретично оборудване (за ДНК електрофореза, белтъчна електрофореза, електроблот, електрофореза в реално време, екипировка за радиопротекция, гел-документационна апаратура) и консумативи за електрофореза. 

 

 

EURx, Полша
Висококачествени реагенти и услуги за молекулярнобиологияните лаборатории: пълна гама ДНК маркери, модифициращи ензими, рестриктази, продукти за белязане на нуклеинови киселини, китове за изолиране, клониране, амплифициране на ДНК и други.  

 

  Nzytech, Португалия
Широка гама от гени, ензими и диагностични/научни китова за работещите в сферата на молекулярната биология, биоенергетиката и въглехидратното биоинженерство. 
 

Memmert, Германия
65-годишен опит в разработката на висококачествени изделия на достъпни цени: термостати, инкубатори, сушилни, стерилизатори, водни бани, СО2 инкубатори, тест камери и други с възможност за за валидиране – IQ/OQ документация. 

 

 

AQUALYTIC, Германия
AQUALYTIC® е един от най-известните производители на оборудване за анализ на питейни и отпадъчни води, специализирана в измерването на BOD и фотометрията. Фирмата предлага и преносими инструменти за измерване на pH, проводимост и кислород, както и лесни за използване тестови комплекти.

 

 

Biosan, Латвия
Производител на модерно оборудване за пробоподготовка за геномни, протеомни и клетъчни изследвания (бъркалки, ротатори, клатачки, инкубатори, термостатирани бъркалки, центрофуги, вортекс-центрофуги, вортекси, електромагнитни и механични бъркалки, термостати, флуориметри, денситометри, аспиратори и други). 

 

 

Labnet International Inc., САЩ,
Фирмата произвежда и продава молекулярно биологияно лабораторно оборудване (PCR апарати, електрофоретични апарати, термоблокове, миниинкубатори, клатачки, центрофуги, термостати, сушилни, хибридизазионни камери, други) и консумативи (автоматични пипети, електронни пипети, накрайници, поставки и кутии за накрайници, други) за научно-изследовтелски организации в областта на биологията. 

 

 

Hirschmann Laborgeraete, Германия
Част от концерна SCHOTT. Фирмата е специализирана в калибрирането и производството на уреди и стъклария за измерване на обем. Всички изделия от стъкло и апарати за измерване на обем са придружени с Batch certificate, като при допълнително заплащане, могат да бъдат доставени с Individual quality certificate и DKD Calibration Certificate. 

 

  Syngene (part of Sinoptics), Великобритания
Гел документационни системи и системи за анализ, възможностите на системите позволяват разнообразни възможности: от работа с китове до напълно автоматизирано компютърно разчитане за флуоресценция, хемилуминисценция и протеомика. 
 

 

Motic, Китай
микроскопско оборудване с приложение в научно-образователната, индустриалната, образователната и клиничната практика, вторият по популярност в света производител на микроскопски камери.  

 

 

Kern&Sohn GmbH, Германия
Най-старият производител в Европа на лабораторни, идустриални, портативни, прецизни, медицински и аналитични везни, калибрационни теглилки с до 3 години гаранция.  

 

  Bandelin Electronic GmbH &Co. KG, Германия
60 години опит в ултразвукови технологии. Разработка и производство на ултразвукови прибори и дезинфектанти и почистващи изделия за индустрията и сервизите, медицината, фармацията, стоматологията и зъботехниката. 
 

 

Bioshop Canada Inc, Канада
Висококачествени биохимикали и молекулярнобиологични реагенти, продукти за клетъчни култури, цитокини, антитела. 

  Immuno-Biological Laboratories Co. (IBL), Япония
Най-големият японски производител на антитела за изследователски цели, посветил се на усъвършенстване на подходите за извършване имунодиагностична дейност. 
 

 

tebu-bio, Франция
Производство и продажба на антитела и продукти за клетъчна култури, протеомика, геномика, липидомика и други, над 180 000 антитела от 35 водещи производителя. Допълнително фирмата извършва и лабораторни услуги: производство на протеини, пептиди, олигонуклеотиди и антитела, анализ на белтъчна експресия, клониране и подготовка на плазмиди и др. Компанията е основана през 1953 г. 

 

 

Enzo Life Sciences Inc., САЩ
Разработка, производство, маркетинг и продажба на иновативни продукти на научноизследователски цели за биологичната и медикобиологичната практика с повече от 30 години практика в тази област.  

 

 Pharma Test Apparatebau GmbH , Германия

Хардуерни и софтуерни продукти за разработки на нови лекарства, производство на фармацевтични продукти и проследяване качеството на получените продукти в твърдо и полувтърдо състояние (таблетки, капсули, ампули, свещички и други). 

 labcaire

Labcaire, Великобритания

Ппроизводител на ламинарни боксове, камини, формалинови станции, шкафове за химикали и други за приложение в биологията, медицината и химията.  

 

 herolab

 

Herolab, Германия
Производител на широка гама от центрофуги (включително високооборотни) и аксесоари за тях, УВ продукти, гел документационни системи. 

 

 raypa Raypa, Испания
производител на автоклави, уреди за охлаждане и нагряване, дестилатори, системи за пречистване на вода, бъркалки, муфелни пещи, екстракционни системи за хранителновкусовата промиленост и лаборатории по контрол на водите. 

 

 nuovo aptaca Nuovo Aptaca, Италия
Пластмасови стерилни/нестерилни изделия за еднократна и многократна употреба за различни аналитични лаборатории (клинична химия, серология, хематология, криогеника, микробиология, бактериология, други). Производител от 1976 г. 

 

lp italiana  LP Italiana, Италия
Производител на пластмасови продукти за еднократна и многократна употреба, предназначени за хранително вкусовата промишленост, фармацефтични лаборатории и медицината, и по-точно за: клинична химия, хематология, хистология, серология, микробиология и бактериология, и пластмасови продукти за многократна употреба за аналитични лаборатории. 

 

fisher scientific  Thermo Fisher Scientific, Великобритания
Световният лидер в обслужването на науката. Предлага над 200 000 продукта (чисти вещества, консумативи, оборудване): автоклави, везни, водни бани, бюрети, центрофуги, термометри, магнитни бъркалки, пещи, рН метри и  кондуктометри, рефрактометри, клатачки, микроскопи и много други. 

 

 buddeberg Buddeberg, Германия
Пълна гама базово лабораторно оборудване само в един каталог: автоклави, везни, водни бани, бюрети, центрофуги, термометри, магнитни бъркалки, пещи, рН метри и  кондуктометри, рефрактометри, клатачки, микроскопи, изделия от стъкло и пластмаса и много други.